ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
login

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

Συμπληρώθηκε ο πρώτος χρόνος επιτυχής λειτουργίας για το Φωτοβολταϊκό Πάρκο της Μεγάρχης

02/03/2009

Την 1η Μαρτίου 2009 το Φωτοβολταϊκό πάρκο της Μεγάρχης, ισχύος 97,65kWp, έκλεισε ένα χρόνο λειτουργίας.
Η μονάδα παρήγαγε 164.965kWh και εξοικονόμησε 181.461kgCO2 για το περιβάλλον.
Αυτό συνεπάγεται μία απόδοση 1689kWh/kW εγκατεστημένης ισχύος.
back