ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
login

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

ΕΡΓΑ

Φωτοβολταϊκός Σταθμός Βασιλικής ισχύος 94,5 kWp

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗMΕΝΗ ΙΣΧΥΣ: 94,5 kWp
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 170.731kWh
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΡΥΠΩΝ: 187.808 kg CO2
ΤΥΠΟΣMODULE: SolonP220/6+ 225W
ΤΥΠΟΣ IMVERTER: SolarMax 100C
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ: Hypervolt
ΤΥΠΟΣ TRACKER: Sun Carrier
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 31/8/2007


Φωτοβολταϊκός Σταθμός Μεγάρχης ισχύος 97,65 kWp

Την 1η Μαρτίου 2009 το Φωτοβολταϊκό πάρκο της Μεγάρχης, ισχύος 97,65kWp, έκλεισε ένα χρόνο λειτουργίας.

Η μονάδα παρήγαγε 164.965kWhκαι εξοικονόμησε 181.461kgCO2για το περιβάλλον.

Αυτό συνεπάγεται μία απόδοση 1689kWh/kW εγκατεστημένης ισχύος.

Φωτοβολταϊκό Σταθμός Μαρίτσας Ρόδου ισχύος 100 kWp

 Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής Ονομαστικής Ισχύος 100 Kwp σε γήπεδο έκτασης 5.860 τ.μ., στην περιοχή ΜΑΡΙΤΣΑ του Δήμου Πεταλούδων, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.

Φωτοβολταϊκό Σταθμός Καλαβάρδας Ρόδου 1 ισχύος 100 kWp

Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής Ονομαστικής Ισχύος 100 Kwp σε γήπεδο έκτασης 3.160τ.μ., στην περιοχή ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ του Δήμου Καμείρου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.

Φωτοβολταϊκό Σταθμός Καλαβάρδας Ρόδου 2 ισχύος 100 kWp

Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής Ονομαστικής Ισχύος 100 Kwp σε γήπεδο έκτασης 4.430τ.μ., στην περιοχή ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ του Δήμου Καμείρου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.

Φωτοβολταϊκό Σταθμός Ιχτιάς Καρπάθου ισχύος 70 kWp

Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής Ονομαστικής Ισχύος 70KWp σε τμήμα γηπέδου έκτασης 11.377,73 τ.μ., στην θέση «Ιχτιά» του Δ.Δ «Πυλών», Δήμου Καρπάθου, Νομού Δωδεκανήσου.

back