ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
login

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» προήλθε απ’ την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της «ΔΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» το καλοκαίρι του 2011, από Σερραίους επιχειρηματίες και έχει έδρα την πόλη των Σερρών, οδός Μακεδονομάχων 15 Ν. Κόσμος.

Σκοπός της εταιρίας είναι, η παραγωγή ήπιων μορφών ενέργειας, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις ή και προεδρικά διατάγματα όπως κάθε φορά ισχύουν.

 
Το ΔΣ της εταιρίας απαρτίζεται από τους εξής:
 
Πασχάλης Λογαρνές
Πρόεδρος
 
Νικόλαος Κηπουρός
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
 
Αθανάσιος Ψαθάς
Μέλος
back