ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
login

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

Εξαγορά του συνόλου των μετοχών Α.Ε

09/06/2011

Στις 9 Ιουνίου 2011 με την υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 100% των μετοχών της ΔΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε στις «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.»
Με την εξαγορά πέρασαν στην κυριότητα «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» :
 
Α.- Οι λειτουργούντες Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί στο Νομό Τρικάλων
1.-   Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 94,5 kWp, στη θέση Γερακάρι στο Δήμο Βασιλικής στο νομό Τρικάλων.
2.-   Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 97,65 kWp, στη θέση Σγάρες στο Δήμο Μεγάρχης στο νομό Τρικάλων.
 
Β.- Οι άδειες εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Σταθμών στα Δωδεκάνησα
1.-   Άδεια εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 100 kWp, στην Ρόδο και στον Δήμο Πεταλούδων-Μαριτσά.
2.-   Άδεια εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 100 kWp, στην Ρόδο και στον Δήμο Καμείρου-Καλαβάρδα.
3.-   Άδεια εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 100 kWp, στην Ρόδο και στον Δήμο Καμείρου-Καλαβάρδα.
4.-   Άδεια εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 69,375 kW στη θέση Ίχτια, στο Δ.Δ Πυλών στο Δήμο Καρπάθου.
 
Με την ολοκλήρωση κατασκευής των Φωτοβολταϊκών  Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στα Δωδεκάνησα και σύμφωνα με τις μετρήσεις και τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες, η μέχρι σήμερα επένδυση της «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» θα παράγει τουλάχιστον 1.200.000 κιλοβατώρες ετησίως.

back